• 91011205-051
 • razaviedu@gmail.com
 • استان خراسان رضوی ، مشهد، شارستان رضوی

فرارسانه نوین سبز, Author at بیست گرومشاورین فرا رسانه نوین سبز

عکاسی تور مجازی
 • 25
 • دسامبر
 • عکاسی تور مجازی

  عکاسی تور مجازی ، تجربه محیط فیزیکی در فضای مجازی گروه مشاورین بیست فرارسانه نوین سبز:عکاسی تور مجازی یکی از روشهای نوین در امر تبلیغات و یا گزارش کار ...

  برندسازی باعث شناخت مهارت خود میشود
 • 12
 • جولای
 • برندسازی باعث شناخت مهارت خود میشود

  برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه ها با برند یا ...

  برای رشد کسب وکار خود باید مهارتتان را معرفی کنید
 • 12
 • جولای
 • برای رشد کسب وکار خود باید مهارتتان را معرفی کنید

  مجموعه ای از افراد می باشد با تخصص های مختلف در سازمان که برای هدف مشابهی تلاش می کنند. کسب و کار برای فراهم کردن نیازهای مشتریان بوجود آمده است. ...